HaberlerGündemSadece anne sütüyle beslenen çocukların idrarı necis midir?

Sadece anne sütüyle beslenen çocukların idrarı necis midir?

Fetva Kurulu, anne sütüyle beslenen bebeklerin idrarının normal yaşta olan çocukların veya yetişkinlerin idrarı gibi olmadığını belirtti.

Sadece anne sütüyle beslenen çocukların idrarı necis midir?

İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu, "Sadece anne sütüyle beslenen çocukların idrarı necis midir?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Anne sütüyle beslenen bebeklerin idrarı normal yaşta olan çocukların veya yetişkinlerin idrarı gibi değildir. Zira bebekler daima annelerinin ilgi ve alakasına ihtiyaç duyar; neşe kaynağı oldukları için büyükler tarafından sevilirler. Ümmü Kays’ten rivayet edildiğine göre kendisi henüz yemek yemeyen küçük oğlunu Hazreti Peygambere (aleyhissalatu vesselam) getirmiş, Allah resulü de onu kucağına almıştı. Derken çocuk Allah Resûlünün elbisesine bevletti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz su isteyip elbisesine su serpti, yıkamadı (Buhârî, Vudû 59, No: 223). Benzer rivayetler müminlerin annesi Hazreti Âişe tarafından da aktarılmıştır (Buhârî, Vudû 59, No: 222).

Konuyla ilgili varid olan başka hadisler yukarıda zikredilen hükmün sadece erkek çocuklar için geçerli olduğuna işaret etmektedir. Hazreti Ali (radiyallahu anh) şöyle der: Kız çocukların sidiği yıkanır, erkek çocukların idrarına su serpilir (Ebu Dâvud, Tahâret 135, No: 377; Tirmizî Sefer 40, No: 610).

Sahih olarak varid olan bu hadise binaen Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre; kız çocuklarının bevli elbiseye bulaşırsa yıkanır, erkek çocukların bevli ise her yerine sirayet edecek şekilde su serpmekle temiz olur. İbn Şihab der ki: Sünnet olan kız çocukların idrarlarının yıkanmasıdır. İmam Tirmizî ise; bu durumun sünnet oluşu sadece bazı âlimlerin yanında değil, aralarında Ali Bin Ebu Talip, Atâ, Hasan-ı Basrî ve İmam Zührî gibi birçok müçtehidin görüşünün bu şekilde olduğunu söyler.

Kız çocukların idrarının erkek çocuklara göre farklı olmasıyla ilgili fakihler farklı gerekçeler öne sürerler. İbn Kayyim el-Cevzi kendi zamanının şartları doğrultusunda şöyle bir izah yapar: Genellikle erkek çocuklar kızlara göre daha fazla ilgi görür, kucağa daha fazla alınır. Yine erkek çocukların bevlinin birçok yere dağılma durumu varken kızların bevli sadece bir yere akar. Aynı şekilde kız çocukların idrarı rutubetli bir yerden geldiği için necis olma ihtimali daha fazladır (İbn Kayyim el-Cevzî, İ’lâmu’l-Muvakkiîn I, 337).

Malikî ve Hanefîler, kız çocukla erkek çocuğun bevlini birbirlerinden ayırmayarak her ikisinin de necis olduğu görüşünü benimser. Hadislerde geçen “sadece su serpti, yıkamadı" lafzını ise; Peygamber (aleyhissalatu vesselam) mübalağalı bir şekilde yıkamadı diye tevil ederler (Zeydân, el-Camî' Fî'l-Fikhi'l-İslâmî I, 41-42)."

İLGİLİ HABERLER

Şehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıŞehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyorMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyor​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi
SIRADAKİ HABER