HaberlerGündemAGD Adıyaman Şube Başkanı Beyazkaya'dan "STK'ların işlevsizleştirildiği" uyarısı

AGD Adıyaman Şube Başkanı Beyazkaya'dan "STK'ların işlevsizleştirildiği" uyarısı

​Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, TBMM’de STK'ları, vakıfları ve dernekleri işlevsizleştirecek, siyonist ve emperyalist güçlerin kararlarına mahkûm edecek konuların görüşüldüğünü belirtti.

AGD Adıyaman Şube Başkanı Beyazkaya'dan "STK'ların işlevsizleştirildiği" uyarısı

​TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilerek Genel Kurul gündemine giren “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” tepkilere neden olmaya devam ediyor.

AGD Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, STK, vakıf ve derneklerin yüzyıllardır milletin yardımlaşma kültüründe büyük roller üstlendiğine ve gençliğin yetişmesinde önemli katkılar sağladığına dikkat çekti. 

Meclis'e gönderilen söz konusu yasaya tepki gösteren Beyazkaya, "Vakıf, dernek ve STK’larımızın, toplumumuzda büyük yeri ve önemi vardır. Yüzyıllar boyunca milletimiz vakıf kültürüne ve yardımlaşma olgusuna büyük önem vermiş, kurulan vakıflar, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesinde büyük rol oynamışlardır. Milletimizin zor zamanlarında yanlarına koşan, doğal afetlerde, felaketlerde ve ihtiyaç olan her anda yanlarında olarak yaralarını sarma gayretinde olan bu kuruluşlarımızın önemini pandemi sürecinde daha iyi kavramış bulunmaktayız. Milletimiz, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' düsturuyla elindekini, avucundakini; komşusuyla, yakınlarıyla, yakın veya uzak tanımadığı insanlarla paylaşmakta ve bu yardımın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında dernek ve yardım kuruluşlarımızı aracı kılmaktadırlar. Bunun yanında gençliğimizin yetişmesinde de STK’larımızın ve vakıflarımızın büyük gayretleri mevcuttur. Ülkemizde ve dünyada birçok alanda faaliyet gösteren bu kuruluşlarımız, gençliğimizin ve tüm insanlığın yanında yer alma gayretindedirler." dedi.

"ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada kitle imha silahı kullanan devletlerdir"

Kitle imha silahı kullananların başkasına yaptırım uygulamaya çalıştığının altını çizen Beyazkaya, "Bugün TBMM’de sivil toplum kuruluşlarımızı, vakıflarımızı ve derneklerimizi işlevsizleştirecek ve STK’larımızı siyonist ve emperyalist güçlerin kararlarına mahkûm edecek konular görüşülmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanun teklifi 19 Aralık 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonundan geçmiş bulunmaktadır. Teklifin hazırlanma nedeni OECD bünyesindeki FATF’nin (Mali Eylem Görev Gücü-Financial Action Task Force), Türkiye ile ilgili 2018 yılı verilerine dayanarak 2019’da paylaştığı tavsiye raporu olarak gösteriliyor. FATF’ın kurucuları ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada tarihte en çok kitle imha silahı kullanan devletlerdir. Bu devletlerin tavsiye kararları sorgulanmaya muhtaçken, teklif FATF’ın tavsiyelerini de aşan bir boyutta sivil toplum alanını toptan işlevsizleştirecek, denetim ve yaptırımları daha da artıran düzenlemeler içermektedir." ifadelerini kullandı.

"Yasada en önemli konu; Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu'nda yapılacak değişiklikler"

Kanunun aslında STK'ların çalışmalarına yönelik hazırlandığına vurgu yapan Beyazkaya, "Kanun teklifinin adı ve gerekçesi kitle imha silahlarının yayılması ve terörün finansmanının engellenmesi olarak sunulsa da ilgili düzenleme daha çok 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda değişiklikler öngörmektedir. İçerik açısından özellikle dikkat çekmek isteriz ki teklifin 15'inci maddesiyle, basit bir soruşturma bile masumiyet karinesine aykırı olarak dernek organlarında yer alan kişinin hatta dernek organının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ve derneğe kayyım atanması ile gerekli görülürse derneğin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının yolu açılmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmaların uzunluğu ve niteliği, basit bir gizli tanık beyanı ile bile kişi ve kurumların rahatlıkla soruşturmalara dahil edilebildikleri dikkate alındığında sivil toplumun karşı karşıya bulunduğu risk anlaşılacaktır." şeklinde konuştu.

"Bu yasayla STK'lar ağır yaptırım baskısıyla karşı karşıya kalacak"

Beyazkaya son olarak, "Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde, milletimizin takdirini kazanmış ve dünyaya örnek olmuş STK’larımızın, ağır yaptırım baskısıyla karşı karşıya kalmaması gerekmektedir. Bu hem milletimizin zararına olacak hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasında ve milletimizin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne büyük zararlar vereceği aşikardır. Bu sebeple söz konusu Kanun Teklifinin ikinci bölümünü oluşturan ve özellikle Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik öngören maddelerin tekliften çıkarılması gerektiğini vurgularız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Şehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıŞehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyorMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyor​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi
SIRADAKİ HABER